Sinua lähellä oleva spiritualistinen yhdistys

 

Lahden Seudun Henkinen Kasvu ry. on järjestänyt monipuolisia henkiseen kehitykseen liittyviä tapahtumia jo vuodesta 1988. Näihin kuuluvat mm. meedio- ja henkiparannustilaisuudet sekä monipuolinen kurssitarjonta. Tähtisali on tapahtumiemme keskiö, monipuolinen ja kaikille avoin tila, jonne olet sydämellisesti tervetullut. 

Yhdistys julkaisee uuden ohjelman kahdesti vuodessa, kevät- ja syyskaudella, ja pyrkii lisäämään tarjontaansa jotakin uutta joka vuosi. Yhdistyksen tapahtumiin ovat tervetulleita sekä jäsenet että muut henkisyydestä kiinnostuneet. Jäsenyydestä on kuitenkin hyötyä. 

Tähtisali on osa Suomen spiritualististen seurojen verkostoa. Ensimmäinen spiritualistinen seura perustettiin Helsinkiin vuonna 1946. Seuran perustajahahmona pidetään Helmi Krohnia (1871-1967), joka ystäviensä tuella perusti seuran, ja toimi elämänsä aikana mm. meediona, kirjailijana ja spiritualistisen kirjallisuuden kääntäjänä. 

 

Suomessa spiritualismi on yhdistysmuotoinen elämänkatsomustapa, jolla on juurensa amerikkalaisessa ja englantilaisessa spiritualismissa. Englannissa spiritualismi on uskonto. Yhdistyksemme edustaa henkisyyttä, joka tunnustaa kaikkien henkilökohtaista vapautta omannäköiseen henkisyyteen ja maailmankuvaan.

 

 

Yhdistyksen periaatteet

Spiritualistista maailmankatsomusta ohjaa seitsemän periaatetta, jotka englantilainen meedio Emma Hardinge Britten vastaanotti henkimaailmasta vuonna 1871. Ytimenä on ajatus elämän jatkumisesta toisilla tasoilla kuoleman jälkeen, sillä ihmisen katsotaan olevan fyysisen kehon saanut henki. 

Yhdistyksen toiminnassa keskeistä on jäsenten henkisen kehityksen tukeminen ja itsetuntemuksen syventäminen.  Kun tiedostamme  henkisyytemme ja elämässämme kaikkialla vaikuttavat universaalit lainalaisuudet, voimme oppia elämään sopusoinnussa itsemme ja muiden kanssa. 

 

Jumala on valo, voima ja rakkaus

Kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme

Sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen

Yhteys henkimaailmaan on mahdollista

Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan

Minkä kylvämme tässä maailmassa, saamme niittää tulevassa

Jokaisen sielun kehityksen tie on ikuinen

Emma Hardinge Britten